Chart Correction Service

Paberkandjal navigatsioonikaarte ja väljaandeid tuleb parandada, kuna navigatsiooniteave pidevalt muutub ja täieneb.

Alates esimesest tegutsemispäevast on meie ettevõte müünud kõiki merekaarte ja publikatsioone ainult ajakohase teabega mereohutuse kohta.

Kliendid saavad tellida korrektuuri oma kehtivatele navigatsioonikaartidele ja publikatsioonidele, olenemata nende väljaandmise kuupäevast. Meie kogenud korrektorid täiustavad teie merekaarte, albumeid ja väljaandeid uusima ohutusteabega.