Dredging

Teostame koos oma partnerettevõtetega igasuguseid süvendus-, pinnasevormimis- ja meretöid, sealhulgas:

  • Süvendustööd sadamates, jõgedes jne.
  • Sadamate ja tööstustsoonide territooriumide kujunemine;
  • Süvendustööd rannikualadel ja torustike paigaldamisel;
  • Rannajoone kaitse läbi mererandade taastamise.

Näited teostatud süvendustöödest:

  • Aegna saare muuli süvendusprojekt. Kogumaht oli 6000 kuupmeetrit;
  • Süvendusprojekt muulil nr. 4 Tallinna Bekkeri sadamas.