Sadama areng

Meie teenused jagunevad kahte põhisegmenti: ehitustööd ja sadamate “võtmed-kätte” navigatsiooniseadmete projektide väljatöötamine. See hõlmab ka:

  • Mõõdistamine ja hüdrograafiateenus sadamas ja lähenemistel
  • Navigatsiooniseadmete projekti koostamine
  • Navigatsiooniseadmete paigaldus ja hooldus
  • Sadama hüdrokonstruktsioonide (veepealsed ja -alused osad) ülevaatus ja remont
  • Automaatika- ja seiresüsteemide projekteerimine ja paigaldus

Näited teostatud ehitustöödest:

Laevade ja paatide ajutine muuli ehitus Eesti Keri saarel koos juurdepääsutee ja graniitkivide ladumisega.
Pikkus: 25 meetrit; Sügavus: 2,5 meetrit; Täiendav juurdepääsutee: 70 meetrit.

Tallinna Bekkeri sadama muuli nr 4 rekonstrueerimine, mis hõlmas betoonplaatide tootmist ja paigaldust, süvendustöid ja veealust betoneerimist. Kogumaht oli 170 lineaarmeetrit.

Aegna saare muuli renoveerimine, mis hõlmas betoonitöid ning poritiibade remonti ja paigaldust.

Näited projekti arendusest, seadmete tarnimisest, seadmete paigaldamisest ja hooldusest järgmistes sadamates: