Merepõhja uuring

Enne mis tahes ehitustööde teostamist mere- ja muude sadamate vetes on vajalik merepõhja üksikasjalik uuring ja kaardistamine. Kasutame oma kõrge eraldusvõimega mitmekiirelist kajaloodi, mis on mobiilne ja mida saab kasutada rannikuvetes, järvedes ja isegi tiikides, et täita järgmisi ülesandeid:

• Hüdrograafilised uuringud
• Batümeetria
• Merepõhja kaardistamine
• Veeproovide võtmine
• Vee all olevaid objekte otsimine
• Geoloogilise ohu kontroll
• Navigatsioonikaartide koostamine
• Süvendustööde järelevalve

Seadmeid saab paigaldada nii suurtele kui ka väikestele uuringulaevadele, et võimaldada uuringuid arheoloogilisteks, ülikooliuuringuteks ning ka enne ja süvendustööde ajal, samuti sadamalahtede rannajoone pikaajaliste muutuste hindamiseks.